Carlsenkvartalet

Utvikling av et sjønært og sentralt kvartal i Sandefjord sentrum. Mulighetsstudiet danner grunnlag for en fremtidig reguleringsplan for kvartalet og tilstøtende bryggeområde.