Niamo Arkitektur - Logo

Camilla Kaupang

Sivilarkitekt 2001, daglig leder

Camilla er utdannet ved NTNU og University of Calgary. Hun har jobbet på, og vært medeier i, flere arkitektkontorer.

Camilla har erfaring med utvikling og gjennomføring av skolebygg i offentlig regi, bl.a. fra sine ti år hos Arkitektkontoret GASA i Oslo.
De siste årene har hun jobbet med boligutvikling i Spir Arkitekter, og har fulgt prosjekter fra skissefase til ferdig bygg.

Camilla har vært prosjekteringsgruppeleder og har spesiell kompetanse på universell utforming.

Hun fokuserer på forming av gode volumer, fasader og å gi prosjektene funksjonelle løsninger. Samtidig har hun god erfaring og kunnskap om detaljprosjektering. Gjennom arbeid med mange byggesaker har hun opparbeidet seg solid erfaring som ansvarlig søker.

Jarand Midtgaard

Arkitekt MNAL 2007

Jarand er utdannet fra Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) i 2007. Etter endt utdanning og frem til 2012 arbeidet Jarand for Arkitekturlaboratoriet i Oslo. I A-lab ble Jarand prosjektleder og deltok i flere arkitektkonkurranser både nasjonalt og internasjonalt.

Fra 2012 og frem til 2021 arbeidet han for Spir Arkitekter i Sandefjord. I Spir var Jarand prosjektansvarlig for flere prosjekter i Vestfold, både i privat og offentlig regi.

I 2017 hadde Jarand separatutstilling i Bølgen Kulturhus med tittelen «Arkitektur og Fiksjon». Jarand er en sterk formgiver og konseptutvikler. 3D- og visualiseringsverktøy er redskaper Jarand aktivt benytter for å synliggjøre og konkretisere prosjekter i løpet av utviklingsfasen.

 

Kristian Eliassen

Arkitekt MNAL 2015

Kristian er utdannet ved NTNU og UCD School of Architecture i Dublin. Kristian har deltatt i flere workshops med fysisk bygging og prosjekter som engasjerer lokalsamfunnet.

Å jobbe med mennesker, bygninger og byer, og det å kunne påvirke omgivelsene våre både i stor og liten skala, er et privilegium og en spennende utfordring.

Kristian har tidligere vært ansatt i Blink Hus og SPIR Arkitekter og har erfaring fra bolig- og næringsprosjekter. Han har kompetanse på hele prosjekteringsfasen, fra mulighetsstudie og skisseprosjekt til detaljprosjekt og byggeplassoppfølging. Kristian fokuserer på gode komposisjoner og gjennomførbarhet.

I perioden 2018-2020 satt Kristian i styret i Vestfold Arkitektforening.

 

Vi har bred erfaring med små og store byggeprosjekter. Vi ser på arkitektur som et samspill mellom oppdragsgiver, arkitekt, tomt og stedlige kvaliteter. Som arkitekter arbeider vi med å forene disse variablene til én helhet. Dette gjør hvert enkelt prosjekt unikt. Niamo arkitektur as ble stiftet i 2021 og holder til i hyggelige lokaler midt i Sandefjord sentrum.