Niamo Arkitektur - Logo

Tilbygg Hølensgate

Nytt tilbygg tilpasset til eksisterende hovedhus og områdets karakter. Ferdigstilt i 2022.