Terrasse Bohlin

Terrassen ble utformet med plassbygde blomsterkasser og sittebenker og oppholdssoner på ulike nivåer. Blomsterkassene og sittemøblene skaper et utvendig romforløp som inviterer til bruk på forskjellige tider på døgnet. Benken mot Bøkkerfjellet er bygget rundt en bjørk, ved siden av huset.