Mulighetsstudie i Dronningensgate

Konseptstudie for Nybyens avslutning mot nord. Pågående reguleringsplanarbeid utføres av PV Arkitekter. Bygningen avslutter byplangrepet og inneholder næring og hotellvirksomhet.