Niamo Arkitektur - Logo

Jotunhallen

Tilbygg til Jotunhallen som inneholder funksjonene hovedinngang, aula, kantine, garderobe-/dusjanlegg, treningsrom mm.