Niamo Arkitektur - Logo

Hytte Rakke

Eksiterende hytte er planlagt revet og erstattet av et nybygg. Den nye hytten bygges på samme fotavtrykk og høyde som den opprinnelige. Grå puss og beisede trespiler pteger fasaden, noe som harmonerer godt med omkringliggende svaberg og natur. Mørke beslag og glassprofiler skal harmonere med glassflatene slik at hytta får en enhetlig og rolig preg.