Niamo Arkitektur - Logo

Arkitektur og fiksjon, Bølgen Kulturhus

Utstillingen bygget på retningen eksperimentell arkitektur og trakk paralleller til japansk metabolisme og surrealisme. Utstillingen bestod av bilder på vegg samt tre større installasjoner som skulle invitere publikum til deltakelse og undring.